โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Cinque Terre

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีทอดผ้าป่าขยะ ตามโครงการกองทุนฝายหลวงเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมสร้างฝายชะลอน้ำ"คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ" ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง