โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ
สารจากผู้อำนวยการ

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec sed odio dui.

วีดีโอโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

https://www.youtube.com/watch?v=Bc0G-1ypB7c

แพทย์ของเรา

พญ.มัลลิกา โมกขะสมิต

แพทย์ประจำ

นพ.ยงวิทย์ พิงคะสัน

แพทย์ประจำ

ทพ.ญ.กาญจนา แซ่ยับ

ทันแพทย์ประจำ

ทพ.ญ.กนกวรรณ กาเปา

ทันตแพทย์ประจำ


ดูแพทย์ทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าหลุกเรื่องการจัดการขยะของชุมชน

อ่านต่อ

Big Cleaning Day ครั้งที่1/2560

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

อ่านต่อ

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

อ่านต่อ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

อ่านต่อ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร2

อ่านต่อ


ดูประกาศทั้งหมด
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 • ผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแบบบันทึกอุบัติการณ์
 • ผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแบบบันทึกอุบัติการณ์
 • Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค
 • Flow Chart ขั้นตอนการมารับบริการงานอนามัยแมและเด็ก ANC หญิงตั้งครรภ
 • Flow Chart ขั้นตอนการบําบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดยาและสารเสพติด
 • Flow Chat แสดงขั้นตอนการให้บริการหองฉุกเฉนิ
 • Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • Flow Chart งานเทคนิคการแพทย์ การใชบริการห้องปฏิบัติการ (ผู้ป่วยนอก)
 • Flow Chart ขั้นตอนการรับบริการถายภาพทางรังสี
 • ข่าวรับสมัครงาน
  ข่าวสารโรงพยาบาล
  บริการทางคลีนิค
  วันจันทร์/Monday: ตรวจมะเร็งปากมดลูก/ตรวจหลังคลอด/วางแผนครอบครัว
  วันอังคาร/Tuesday: คลีนิคฝากครรภ์ คลีนิคจิตบำบัด
  วันพุทธ/Wenday: CKD/คลีนืคเด็กดี
  วันพฤหัสบดี/Thuesday ความดัน
  วันศุกร์/Friday เบาหวาน
  วีดีโอโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
  โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง